top of page
Indeling woonkamer en werkplek

​​
Particulier

Loctie: Nieuwegein

 

Wens opdrachtgever: Nieuwe sfeervolle indeling van de woonkamer met vaste werkplek. 

 

De vaste werkplek was in deze woning prominent aanwezig waardoor 'het wonen' onbedoeld een ondergeschikte rol leek te krijgen. 

 

Door middel van een nieuwe opstelling, ander kleur- en materiaalgebruik ontstond er een goed evenwicht.

bottom of page